Wyrobienie pieczątki imiennej.
Jak powinna wyglądać pieczątka imienna?
Jakie dane powinna zawierać pieczątka imienna?
Kto powinien posiadać pieczątkę imienną?

 

O pieczątkę imienną występują najczęściej osoby pełniące funkcje:

-publiczne

-licencjonowane

-mianowane

-z powołania

-zawodowe

Pieczątka imienna powinna zawierać przede wszystkim imię i nazwisko lub imiona i nazwisko zgodne z aktualnym rejestrem PESEL.

Dodatkowo należy umieścić nazwę pełnionej funkcji.

Przyjęło się zostawiać między nazwą funkcji a imieniem i nazwiskiem miejsca na podpis.

Przestrzeń miejsca na podpis ma charakter symboliczny.

Uzyskuje się ją poprzez zostawienie pustej linii.
W praktyce nikomu nie udaje się zmieścić swojego podpisu na w tym polu i jednocześnie pozostawić niezakreśloną linię imienia z nazwiskiem oraz nazwy funkcji.

W razie potrzeby w treści pieczątki imiennej dodaje się nazwę reprezentowanego podmiotu. Szczególnie w przypadku gdy dana osoba sprawuje wiele funkcji takie rozwiązanie pomaga uniknąć pomyłek i nieporozumień.

W szczególnych przypadkach umieszcza się numer lub oznaczenie prawa wykonywania zawodu. Najczęściej taką praktykę spotyka się w pieczątkach lekarskich. W zależności od możliwości technicznych i obszerności treści, numer wykonywania zawodu umieszcza się poziomo na dole lub pionowo z boku treści.