Jak wygląda pieczątka imienna?

Wyrobienie pieczątki imiennej. Jak powinna wyglądać pieczątka imienna? Jakie dane powinna zawierać pieczątka imienna? Kto powinien posiadać pieczątkę imienną?   O pieczątkę imienną występują najczęściej osoby pełniące funkcje: -publiczne -licencjonowane -mianowane -z powołania -zawodowe Pieczątka imienna powinna zawierać przede wszystkim imię i nazwisko lub imiona i nazwisko zgodne z aktualnym rejestrem PESEL. Dodatkowo należy umieścić