Każdy lekarz, który posiada uprawnienia do leczenia ludzi, koniecznie musi posiadać swoja własną pieczątkę imienną.

Co więcej, taka pieczątka, nie może być wykonana według „widzimisię” lekarza, a koniecznie musi zawierać kilka podstawowych elementów.

Przede wszystkim pieczątka lekarska koniecznie musi zawierać imię oraz nazwisko lekarza, jego tytuł zawodowy oraz numer prawa do wykonywania jego zawodu. Dodatkowo koniecznie musi ona posiadać informacje dotyczące specjalizacji lekarza, które są zgodne z dyplomem albo zaświadczeniem, jakie lekarz uzyskał.

Oczywiście na pieczątce lekarskiej mogą znajdować się także inne dane, takie jak adres, numer telefonu, numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy też jego tytuł i stopień naukowy, jednakże nie jest to rzecz konieczna.

Wszystkie dane, które są zawarte w pieczątce lekarskiej mają służyć łatwej identyfikacji lekarza, a także stwierdzeniu, czy posiada on odpowiednie uprawnienia do leczenia konkretnych chorób i przepisywania niektórych leków, szczególnie refundowanych.